11 maart 2012

Flower Bead Experiments

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten hou ik erg van bloemen. Ik heb ge-experimenteerd met het maken van bloemen binnen in een kraal (encased), maar dan op een andere manier.

As you all probably know I really like flowers. I have experienced with making flowers inside a bead (encased), but in a different way.

Ik heb een lotus/chrysanthemum kraal gemaakt en deze in een lentilvorm gedrukt. En dan krijg je deze kraal;

I have made a lotus/chrysanthemum bead, and pressed it into a lentil shape. And then you get this bead;


Ook heb ik een kraal gemaakt in bicone vorm. De bloemen in de kraal hebben dubbele bloemblaadjes. Tussen de bloemblaadjes zit een laagje clear glas, zo krijg je een mooi 3-D effect.

I also made a bead in a bicone shape. The flowers in the bead have double petals. Between the petals is a layer of clear glass, so you get a nice 3-D effect.


Dit vind ik zelf de mooiste kraal geworden. De bloem in de kraal is nog niet helemaal geworden zoals ik het voor ogen heb, maar we oefenen gewoon nog even verder. Het was de bedoeling om de kraal op Etsy te zetten, maar bij het schoonmaken van de kraal brak er een stukje bij het kraalgat af. Daarom hou ik hem maar lekker voor mezelf, ik denk dat ik er een ketting van ga maken ♥

I find this one has become the most beautiful bead. The flower in the bead is not quite become as I have in mind, but we practice just a little further. It was my intention to put it on Etsy, but when I was cleaning the beadhole a small piece of glass broke off. I decided to keep this bead for myself, and I think I will make a necklace with it ♥


Geen opmerkingen:

Een reactie posten