20 december 2010

New blog!

This is the first message to my new blog.Welcome everybody!
It will be mostly a blog about my beads, but you also get a glimpse of my adventures in everyday life.

The world is white in recent days, there is a lot of snow. I have made some pictures last weekend. Here are some pictures of our dog Luka in the snow. He loves it!



Dit is mijn eerste bericht op mijn nieuwe blog. Welkom iedereen!
Het zal voornamelijk een blog over mijn glaskralen zijn, maar je krijgt ook een glimp van mijn avonturen in het dagelijkse leven.

De wereld is wit de laatste dagen, er ligt enorm veel sneeuw. Ik heb afgelopen weekend wat foto's gemaakt. Hier zijn wat foto's van ons hondje Luka in de sneeuw.
Hij vind het geweldig!





The last picture is not the best quality, but she is a special. Behind our house is a large field where in the summer a nest of young partridges were. The partridges have now grown up and they and their parents keep coming back to the field. There are 7 of them!


De laatste foto is niet van de beste kwaliteit, maar ze is wel een bijzondere. Achter ons huis ligt een groot veld waar van de zomer een nest jonge patrijzen zaten.  De patrijzen zijn inmiddels volwassen geworden en komen steeds weer met hun ouders terug naar het veld. Het zijn er 7!